Ge en gåva

”NÅGON ATT TALA MED”
VI VÄDJAR OM HJÄLP

 

FRÅN PRIVATPERSONER, FÖRENINGAR ELLER
FÖRETAG FÖR VÅR FORTSATTA VERKSAMHET

”Någon att tala med” är en branch av Samaritans som är ett världsomfattande nätverk av telefonjourer, byggdes upp i England under 50-talet för att ställa upp för människor som i sin nöd funderade på att begå självmord, men även andra problem som t.ex. sjukdomar och ensamhet. Idag handlar det mest
om ensamhet eftersom det dykt upp andra jourer som specialiserat sig på självmordsproblem.

För mer info om oss och vad vi gör, vänligen besök: http://www.natm.nu/

”Någon att tala med” som existerar anonymt har funnits i över 40 år i Göteborg (det enda i Sverige) för att hjälpa utsatta människor i akut nöd eller i långvarig livskris genom att lyssna på dem och låta dem prata av sig. Sedan starten 1976 har vi stöttat tusentals människor som ringt in till oss helt anonymt. I vårt moderna samhälle finns många människor som är ensamma och utsatta. Många hamnar i kris p.g.a. ensamhet och känslan av övergivenhet. ”Någon att tala med” har funnits tack vare en enorm insats från volontärer och fram till för två år sedan klarat sig ekonomiskt genom bidrag från kommunen, fonder och stiftelser. Dessa pengar har gått till lokalhyra,  annonsering, rekrytera nya volontärer och telefonkostnader. Tyvärr upphörde bidragen p.g.a. omprioriteringar. Nu är ”Någon att tala med” allvarligt hotad av nedläggning. Vi har under två års tid sparat så mycket vi kan, men det räcker inte. Om vi inte hade fått låna en liten lokal hade jouren redan varit nedlagd.

Vårt mål är att få ihop 90 000 kr genom donationer och Crowdfunding
för att kunna fortsätta vårt arbete och finnas till för de behövande.

Vi vädjar om din hjälp. Varje donation, stor eller liten, räknas och möjliggör att vi kan hålla igång jouren. Vi behöver din hjälp oavsett om du är privatperson, företag eller förening.

Ett bidrag möjliggör en hjälpande hand till behövande medmänniskor i vårt samhälle.

Vi är väldigt tacksamma för alla bidrag vi kan få!

Pengarna kan sättas in på ”Någon att tala med”
Plusgirokonto: 33 21 96 – 5
För donationer från utlandet – bankdetaljer:
IBAN: SE709500 009960 4203321965
BIK (SWIFT): NDEASESS

Om ni har frågor kontakta oss gärna via mail:
kontakt@natm.nu
Tack för ditt bidrag!

Någon att tala med Göteborg -Ge en Gåva-Swe

THE SWEDISH BRANCH OF THE SAMARITANS
IS ASKING FOR YOUR HELP

The Swedish branch of the Samaritans called ”Någon att tala med” (NATM) is part of the global network of Help Centers and was created in the United kingdom in the Fifties to come to the rescue of individuals in need, who were contemplating suicide but also those who experienced other calamities
such as illness and loneliness. Today, NATM is mostly engaged in helping and reaching out to the loneliest individuals in Gothenburg as other organizations have specialized in suicide issues.

For more info about who we are and what we do, please visit: http://www.natm.nu/

”Någon att tala med” (NATM) has been active for the past 40 years in Gothenburg (the only branch of the Samaritans in Sweden) and has since its start in 1976 supported thousands of individuals in need of urgent help or who suffer from long-term life crisis by letting them anonymously talk to someone within the organization who has genuine empathy, care and expertise in consoling and soothing these individuals’ pain. NATM has so far existed through an enormous effort of its volunteers and was up until two years ago financed by funding from the local municipality, private funds and other charity organizations. These funds covered rent for offices, advertising the organizations existence to the general public, recruiting volunteers and overheads. Regretfully, all these funding sources ceased around two years ago as the fundings were redirected to other crisis in the society. NATM is now seriously in danger of disappearing, leaving many people in need. During the past two years expenses have been cut as much as possible and if it wasn’t because we could ”borrow” a space to use as a call center, we would have disappeared long time ago.

Our goal is to raise SEK 90 000 via donations and Crowd Funding
so that we can operate until the end of this year.

We ask for your help urgently; whether you are an individual, enterprise or association, every donation, no matter how small or large will make an impact and help us continue to exist.

Please send your donation to NATM via
Plusgiro-account: 33 21 96 – 5

Donations from outside of Sweden – bank details:
IBAN: SE709500 009960 4203321965
BIK (SWIFT): NDEASESS

Should you have any inquiry feel free to
contact us via email at: kontakt@natm.nu

Någon att tala med Göteborg -Donation-Eng